prev next

സെന്റർ ഫോർ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് ആന്റ് സേഷ്യൽ ആക്ഷൻ (CISSA) - ന്റെ ലോ കാർബൺ സ്കൂൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മണക്കാട് വൊക്കേഷണൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തി. . എം.. സി. ഡയറക്ടർ ശ്രീ. കെ. എം. ധരേശൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സിസ്സ ഡയറക്ടർ (എനർജി) ശ്രീ. ബി. വി. സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി വിനീതാ കുമാരി. എൻ സ്വാഗതവും സിസ്സ ഡയറക്ടർ (കൃഷി) ഡോഃ സി. കെ. പീതാംബരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തി. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ. എസ്. അജിത് കുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ. സജി കുമാർ, സ്കൂൾ പിടി.. പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. എം. മണികണ്ഠൻ, സിസ്സ ഡയറക്ടർ (ഇക്കോളജി) ഡോ പി. എൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകളർപ്പിക്കുകയും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ലിജോ ജി. എൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. 

 

 

Featured Services

New Tenders
CleanTech Challenge-CEIBIC 
Notice Inviting RFQs - Sealed pre-qualification applications are invited from CPPs / IPPs / Entrepreneurs for setting up 68 SHP /MHPs 
Notice Inviting quotation for the Supply, testing and installation of one number of 1.5 Ton inverter fed split air conditioner with stabilizer and all accessories 

Public feedback/comments Invited - Draft notification for Implementation of Energy Conservation Building Code for Residential Buildings 

Draft Notification for Inplementation of Energy Conservation Building Code for Residential Buildings

Eco Niwas Samhita 2018

Eco Niwas Samhita 2021

EXPRESSION OF INTEREST FOR POTENTIAL STUDY & PILOT DEMONSTRATION OF Pico/MICRO HYDRO/MICRO WIND/HYBRID POWER PROJECTS
Support for Implementing Energy Management System - Guidelines 
Notice Inviting Quotations for the supply of BEE 4 Star Rated Monoblock pumps at ISD farm, Eruthenpathy, Palakkad District 
Empanelment of Firms in Building Energy Efficiency in Kerala-TOR 
Notice Inviting tender for “Sale of Carbon Credits of PoA 3223: CFL lighting scheme – “Bachat Lamp Yojana “ 
Notice Inviting quotation for Facilitating Transportation & Unloading of 20 kW Micro Hydro Vortex flow Turbine & relevant electro-mechanical parts at Kaduvetti, Thiruvananthapuram to Suitable site at Palakkad 
Notice Inviting quotation for Dismantling of Existing 20 kW Micro Hydro Vortex flow Turbine & relevant electromechanical parts at Kaduvetti, Thiruvananthapuram.
Quotation for Refiling of 2 No and Purchase of 2 No of Fire Extinguisher 
Kerala State Students Energy Congress winners list 
Energy Studies and Audits in MSMEs owned by Women Entrepreneurs
Procedure for development of KSECBC compliant building 
Notice inviting quotation for printing EMC letter and poster 
BEE Painting Competition winners list
Energy Efficiency in Government Health Sector

ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ പക്ഷാചരണം 

EXPRESSION OF INTEREST FOR SELECTING SERVICE PROVIDERS FOR OPERATING PUBLIC BIKE SHARE SYSTEM 

The Last date of submission of application has been extended to 24/01/2022 

BEE National Painting Competition 2021  

Support for Implementing Energy Awareness Program by Professional Bodies - Guidelines 

Support for Implementing Energy Awareness Program in Residential Associations - Guidelines 

Support for Implementing Energy Awareness Program in Government Organizations, PSUs and Industries -  Guidelines

BEE Slogan & Pledge Writing Competition on “Energy Conservation” 

ഊർജ്ജ പത്രിക"  ന്യൂസ്‌ ലെറ്റർ

Notice inviting Quotation for Calibration of Fluke make Laboratory Equipment

Notice Inviting quotation for refilling of Fire extinguishers 

Tender for Hiring of Taxi to EMC on Daily Basis Tender opening date postponed to 01.11.2021,2.30PM 
Notice Inviting Tender for Hiring of Taxi to EMC on Daily Basis 
Empanellment of Professionals in Building Energy Efficiency in Kerala 

Financial assistance scheme for Implementing Energy Management System - Guidelines 

Notice Inviting e-tender for the installation of an Energy Efficient Lift at EMC 
Government of Odisha inviting applications for the post of Member, Electricity Regulatory Commissio

21st National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors The last date for submission of the online application form along with all attachments is 8th August, 2021 

EXPRESSION OF INTEREST FOR CONDUCTING TOPOGRAPHIC SURVEY FOR SMALL HYDEL POWER PLANTS 

Expression of Interest for Electric Car 
Notice inviting tender for the Portable Three Phase Fully Automatic Test System 
Notice Inviting Quotation for supply and installation of Library Information Software 
`BID for EXPRESSION OF INTEREST (EOI) for hydrokinetic turbines in canals of Kerala
NOTICE INVITING TENDER FOR THE DETAILED ENERGY AUDIT
Online Services
Webinar - EV Revolution on 2 Wheels
Notice Inviting Quotation for Energy Audit of Ice and Freezing plant 
Notice inviting Quotation for Printing of Home Energy Audit Manual 
Quotation for Ford Fiesta 
Appointment of Project Management Agency (PMA) for providing professional / expert manpower at SDAs for implementation of activities undertaken by SDAs under PAT Scheme 
RfP- Agency for Training of BEEE Applicants
Terms of Reference - Empanelment of Professionals in Building Energy Efficiency
Certificate Course on Home Energy Audit 
Quotation for installation of 2 nos of earth pits 
Quotation for installation of earth pit 
 List of Building Energy Efficiency Experts (BEEE)
SEP 2020-21 State Level Winners 
വെബിനാര്‍- പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ പുനരുപയോഗം
Filling up the post of Appellate Authority-Notification-Cancelled 
National Energy Conservation Award 2020
21st National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors Prospectus
The Guidelines for empanelment of Resource Agency for the certificate course on Energy Efficiency

21st National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors

Metro MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) Award 2020
Webinar- Energy Conservation Act 2001 
Filling up the post of Appellate Authority - Applications invited  
ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ അവാര്‍ഡ് 2020- പ്രഖ്യാപനം
വെബിനാര്‍- കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കാര്യക്ഷമമായ ജലസേചനം
സില്‍വര്‍ ജൂബിലി പരിപാടികള്‍ പുതുക്കിയ തീയതി
Notice inviting tender for Civil Works of External Shed for Parking at EMC Campus. Last date for submission of tenders extended to 15-12-2020 
Energy Efficiency in Health Care Sector-webinar on 07.12.2020
EMC magazine-Award 2019- Best Practices 
silver jubilee programme  സില്‍വര്‍ ജൂബിലി പരിപാടികള്‍

കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം- 2020 നവംബര്‍ 26

Quotation for civil and fabrication work of Car Parking Shelter 
EMC-Kerala invites application for the empanelment of Building Energy Efficiency Experts(BEEE)
ToR of  Building Energy Efficiency Experts empanelment
Final Selected Participants of EMC Small Grants Program 
Online Classes on Lightning Protection- Sundays November 2020
Provisional list of EMC Empanelled Vendors
Webinar-Go Electric Campaign- 30.10.2020

WEBINAR - Energy Efficiency through ESCO route in Kerala - Buildings & Commercial Establishments 16-10-2020 

ഊർജ്ജ പത്രിക"  ന്യൂസ്‌ ലെറ്റർ ലക്കം 5 ഒക്ടോബർ 5 
Panel Discussion on Energy Storage and Electric vehicles 20-10-2020
Mandatory Energy Audit
Webinar - ISO 50001 Energy Management on 18.09.2020
Understanding the Limits of Electrical Savings and Cost Reduction on 19th September 2020 - Webinar
Go Electric Campaign Webinar - 22-09-2020
ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമമായ കാർഷിക പമ്പുകൾ 24-09-2020
Kerala State Energy Conservation Awards 2020
Panel Discussion on Water Energy Nexus - 22-09-2020 
ഗാർഹിക മേഖലയിലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം - EED ഡിവിഷൻ തലവൻ ശ്രീ. ജോൺസൺ ഡാനിയേൽ 16-09-2020
Kerala State Energy Conservation Awards 2020 Sensitization Campaign on 05th September 2020
Energy Efficiency Improvement in Boiler Systemson 04th September 2020
3 DAY certificate course on Visual Comfort, Day Lighting, Artificial Lighting with modeling and Simulation
ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ - ഇ.എസ്‌.എസ്‌ ഡിവിഷൻ തലവൻ ശ്രീ. ദിനേശ്‌ കുമാർ എ.എൻ ഫേസ്ബുക്ക്‌ ലൈവിലൂടെ മറുപടി നൽകുന്നു
Go Electric Campaign - Webinar 26-08-2020
Inviting quotation for design and supply of Poly-carbonate Seal for Energy Meter at Energy Meter Calibration Laboratory (EMCL) in Energy Management Centre- Kerala (EMC-K)
പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഊർജ കാര്യക്ഷമത  -വെബ്ബിനാർ  - 27-08-2020
Provisional list of empanelled vendors along with the list of energy efficient appliances/equipment  17-08-2020
Webinar on “Industrial Energy Efficiency” on 21st  August 2020 
Panel Discussion on Industrial Electrification - Webinar 25-08-2020

“അടുക്കളയിലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം" എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക്‌ എനർജി മാനേജ്മെന്റ്‌ സെന്റർ കേരളയിലെ രജിസ്ട്രാർ‌ ശ്രീ. സുബാഷ്‌ ബാബു. ബി.വി ഫേസ്ബുക്ക്‌ ലൈവിലൂടെ മറുപടി നൽകുന്നു. ആഗസ്റ്റ്‌ 19, ബുധനാഴ്ച, രാവിലെ 11 മുതൽ 12 മണി വരെ.

 

EMC received National Energy Conservation Award 2019
Energy Conservation Day Pledge
Kerala State energy conservation award results - 2019
Quotation - Electrical works in connection with providing remote control and battery charger installation to the DG set at EMC campus
MSME Schemes
"അണയും മുൻപ് " ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രം
Applications are invited for Kerala State Energy Conservation Awards 2019
Applications are invited for National Energy conservation award - 2019 
National Painting Competition on Energy Conservation - 2019
EMC-ENERGY CONSERVATION ACT 2001-APPOINTMENT OF INSPECTING OFFICERS
Notice inviting quotation for supply and demonstration of LUX meter, Sound Meter and Thermo- Hygrometer. Last date of receipt of quotation is 2.00 pm on 24/08/2019
 

ലോ കാർബൺ സ്കൂൾ - ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി

" Energy efficiency study of agriculture pump sets in the state of Kerala - 2018"
 Tenders are invited from reputed contractors,for Civil Works of Solar 
Car Parking Shelter, at the campus of Energy Management Centre - date extended to 22-07-2019 at 3 PM"

Oorjabhavanam Reality Show registration, date  extended to 15 July 2019 

Oorja Bhavanam Reality Show- Details

Oorjabhavanam Reality Show date extended.

Refresher Course for Energy Auditors & Energy Managers 

SHORTLISTED RANK LIST FOR THE POST OF PROJECT ENGINEER (TEMPORARY PROJECT BASED) 

Oorjabhavanam Reality Show 
LED Assembling & Repairing course for National Career Service Centre for Differently Abled Students on 2,3 & 4 May 2019 @ EMC campus  
Selection of Project Engineers on temporary basis – written examination on 10-05-2019 (Friday)
For future generations 
Q-20 QUIZ - WRITTEN TEST - RESULT  
Date extended to 19/03/2017 - Supply of Portable Three Phase Fully Automatic Test System with Integrated Current and Voltage Source of accuracy 0.1
NOTICE INVITING TENDER for the Supply of a Portable Three Phase Fully Automatic Test System with Integrated Current and Voltage Source of accuracy 0.1 
Q – 20 ക്വിസ് പരിപാടി         
Kerala Power Policy - 2019
School, State & National level Painting Competition on Energy Conservation-2018, Last date to submit painting extended to 26-10-2018
Painting Competition on Energy Conservation 2018
Empanelment of Outdoor catering service providers - date extended to 10-09-2018,4.00 PM
Providing and fixing false ceiling office spaces of EMC Green building - Last date of bid submission date 13-09-2018 3.00 PM   
Inviting quotation for supply of Loading transformer - Last date of receipt of quotation is 2.00 pm on 30/08/2018
Empanelment of Outdoor catering service providers - date extended to 27-07-2018,4PM 
Kerala is the most energy-efficient State
Empanelment of Outdoor catering service providers
Inviting quotation for supply of Phase shifting transformer 
Preparatory training course on 19th certification examination for Energy auditors and Energy managers-reg Energy
Green Building - Hindi
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR ROOF TOP SOLAR WIND HYBRID TURBINE AT ENERGY MANAGEMENT CENTRE (Date extended to 27th June 12.00 PM)
Tender For Topographical Survey of various sites using Total Station 1.Trivandrum, 2.kollam, 3.Idukki
Sealed tenders are invited from the agencies/individuals providing services of Commercial Vehicle with drivers on hire for the use by the Officials of EMC located at Sreekrishnnagar, Sreekariyam, Trivandrum -695107  Last date of tender submission extended to 07-04-2018.
Sealed tenders are invited from reputed suppliers/dealers, for Supply, Installation and commissioning of 1kW Tugro Impluse turbine at Idukki District.  Last date of bid submission extended to 20-03-2018 3 PM
UN spotlight on Kerala's energy-positive EMC campus
Photos of National Workshop on Pumped Storage Hydropower - 2018
National Workshop on Pumped Storage Hydropower Projects Compendium of presentations 09-02-2018
National Workshop on Pumped Storage Hydropower Projects Compendium of presentations 08-02-2018
EMC wins National Energy Conservation Award 2017

 

 
 
 
 
URJA KIRAN 2015-16 (new)
Friday, 11 September 2015
URJA KIRAN 2015-16 (new)
Energy Efficiency Capacity Building Programme - Invitation for Resource Persons...
Friday, 11 September 2015
Energy Efficiency Capacity Building Programme - Invitation for Resource Persons (new)
Kerala State Energy Conservation Awards 2015 - Applications Invited (new)
Friday, 11 September 2015
Kerala State Energy Conservation Awards 2015 - Applications Invited (new)

Reports

Reports

Reports

In: Reports

Energy Optimization at Bakeries & Baking Units " Energy efficiency study of agriculture pump sets in the state of Kerala - 2018" ഊര്‍ജ്ജക്ഷമതയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപകല്പനയും നിര്‍മ്മാണവും - എ എം നാരായണന്‍ Discover…

Readmore..

Events

August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Careers

Careers at EMC Kerala

Site Last Updated

Last Update:
General update: 16-08-2022 05:12-AM-Tue

Visitors

003234031

Follows us on

         

 

 

 

 

Contact Us

Energy Management Centre Kerala                  
Srikrishna Nagar
Sreekaryam
Thiruvananthapuram- 695017,
Kerala, India
Tel: +91-471-2594922,2594924

 

ഞങ്ങളുടെ വിലാസം

 

എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍‌
ശ്രീകൃഷ്ണ നഗര്‍, ശ്രീകാര്യം.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം –695017, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91-471-2594922,2594924

Quick Links

Newsletter Subscriber

Name:
Email: